2010. június 7., hétfő

Közgyűlés június 17-én!

MEGHÍVÓ
a Civilek a Palotanegyedért Egyesület közgyűlésére

Kedves Egyesületi Tagtársam!

Ezúton tisztelettel hívom meg egyesületünk soron következő közgyűlésére, amelyet
2010. június 17-én, csütörtökön délután 17 órakor tartunk,
az ApaCuka étteremben (Horánszky u. 5.)!

A közgyűlés napirendi pontjai a következők:
1. A napirendi pontok elfogadása, a levezető tisztségviselők megválasztása
2. Az Egyesület 2009. évi beszámolójának és közhasznú jelentésének elfogadása
3. A Rév8 Zrt. képviselőjének tájékoztatója az Európa Belvárosa Program aktuális helyzetéről (a Mária utca felújítása, az év során tervezett rehabilitációk ütemezése)
4. Javaslatok a 2010. év további akcióira, programjaira (várjuk az ötleteket!)
5. Egyebek
A közgyűlés az egyesületi alapszabály 10. §-ának (5) bekezdése szerint akkor határozatképes, ha a teljes tagságának fele jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést 2010. június 17-én 17.15-re tűzöm ki. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontokat érintően a jelenlevők számára tekintet nélkül is határozatképes!
Amennyiben biztosan tudja, hogy a jelzett időpontban nem tud megjelenni, kérem, ezt írásban jelezze az egyesület címére küldött új elektronikus vagy hagyományos levélben! (palotanegyedert@gmail.com vagy Budapest, 1088 Mikszáth tér 2.)

Budapest, 2010. június 2.
Bízva megjelenésében, üdvözlettel:
Szűcs Péter s. k.,
elnök

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése