2014. december 7., vasárnap

Barangolás a Farkasréti temetőben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület (CaPE) ismét temető-látogatásra hívta tagjait és az érdeklődőket. 2014. október 4-én a Farkasréti temetőben jártunk, Szilágyi Rita szakavatott vezetésével. Az időjárás nem volt túl kegyes hozzánk: esett és hűvös volt. Ez a temető amúgy sem olyan séta-terep, mint a Kerepesi (ahol már többször jártunk), itt a hegyvidék bizony nehezebb feladatok elé állítja a látogatót. Talán mindez együtt hozzájárult ahhoz, hogy viszonylag kevesen jöttek el, 13 mindenre elszánt vállalkozó. De a bátrak elnyerték jutalmukat: számos kedves és tiszteletreméltó régi ismerősünkkel találkozhattunk és megismerhettünk eddig még számunkra nem ismert, kiváló személyiségeket.
Október lévén, akárcsak múlt évben, most is koszorúzással kezdtünk. A temető főbejáratának belső falán, pár éve elhelyeztek egy emléktáblát, amelyen felsorolták mindazok nevét, foglalkozását, akik az 1956-os forradalom és szabadságharc során meghaltak és itt, a Farkasréti temetőben lettek eltemetve. Ez elé az emléktábla elé tettük az egyesület koszorúját.
Indulás előtt megtudtuk, hogy hosszú ideig a Kerepesi temetőbe csak korlátozott mértékben lehetett temetkezni és ezért is a Farkasréti temető – mint egy újabb kori Nemzeti Panteon – a hazai kulturális, tudományos, művészeti élet, a sport és a közélet számos szereplőjének nyugvóhelye lett. A program készítésekor igényként felmerült, hogy említsük meg, ha valakinek volt valamilyen egyéni kötődése a Palotanegyedhez. Mivel városrészünkben több egyetem van, sokan tanultak, majd később akár tanítottak is nálunk. Így például a színházi és a filmvilág sok jeles alakja az itt lévő Színház- és Filmművészeti Főiskola (ma már egyetem) hallgatója volt, aztán többen oktattak is az intézményben.
A teljesség igénye nélkül említek neveket, a barangolásunk során meglátogatottak közül: Sulyok Mária színművész, a 100 éve született Homoki Nagy István filmrendező, a hazai természetfilmezés úttörője (Egy kerecsensólyom története, Vadvízország, Gyöngyvirágtól lombhullásig, Cimborák), Süss Nándor műszerész, gyáralapító – ő készítette el a pesti Tudományegyetem világhírű fizikusa, Eötvös Loránd találmányát, a torziós ingát, majd a sorozatgyártás is az általa alapított üzemben történt, Radnai Béla, a hazai gyorsírás megteremtője, oktatója, Bánki Donát gépészmérnök, a róla elnevezett Bánki-turbina és Csonka Jánossal a porlasztó feltalálója (egy ideig a Mária utcában lakott), Kaffka Margit író, Vikár Béla etnográfus, a Kalevala, a finn nemzeti eposz magyarra fordítója, ő használta Európában elsőként a fonográfot népdalok gyűjtéséhez – érdemes azt is tudnunk, hogy a magyar népdalok mellett, ő rögzített elsőként szlovén, szlovák és román népdalokat is, Gerlóczy Gedeon építész, egyebek között a Magyar Rádió épületének a tervezője, Tolnay Klári színművész, Makovecz Imre építész, a 125 éve született Schlosser Imre, a magyar labdarúgás első, Európa-szerte ismert játékosa, Kaszab Zoltán zoológus, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója, aki hat alkalommal járt egyszemélyes gyűjtőúton Mongóliában és mintegy félmillió rovart hozott haza onnan, ahol – mint mondták – „semmi sincs” (tudóstársai szerint többet tett, mint egy egész kutatóintézet), Latabár Árpád és Latabár Kálmán színművész (mindketten a mai Vörösmarty Gimnáziumba jártak), Reviczky Imre ezredes, sokak megmentője (Yad Vasem elismerés), Kodály Zoltán, Bartók Béla és Solti György - zenei életünk kiválóságai, Csapody Vera, a Mikszáth Kálmán téri Sophianum leánygimnázium matematika-fizika tanára, egy évtizedig igazgatója, aki emellett növényekről készített tízezernyi gyönyörű tusrajzával, illetve vízfestményével hagyott nyomott a hazai botanika történetében, Sándor Csikar, a közelmúltban elhunyt legendás labdarúgó.
Köszönjük vezetőnk türelmét és ügybuzgalmát, a résztvevők kitartó figyelmét. Reméljük, hogy senki sem hűlt meg, nem erőltette meg túlzottan magát és a nehézségek ellenére érdekesnek, tanulságosnak találta közös barangolásunkat. Bízunk benne, hogy máskor is találkozni fogunk a CaPE ilyen és más jellegű rendezvényein.
Biztosan képek is kerülnek majd ehhez a rövid emlékeztetőhöz. Előre is köszönjük mindenkinek, aki képeivel segít felidézni a látottakat.
2014. okt. 10.
Sipka László2014. október 29., szerda

Károlyi Lajos-palota a Pollack Mihály téren

MEGHÍVÓ


Károlyiak a Palotanegyedben - Károlyi Lajos-palota a Pollack Mihály téren

Patak Gergely előadása

2014. november 20. (csütörtök) 18 óra
H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ (Horánszky u. 13.)


A budapesti Palotanegyed első épületei közt találjuk az 1863-1865 között felépült Károlyi Lajos-palotát. Az építésztervező Ybl Miklós volt. Egyedülálló beépítése és korai francia neoreneszánsz stílusa máig fennmaradt a városlakók számára. A 150 évet megélt palota több funkcióváltáson, átalakításon esett át, huszonöt éven át az Olasz Királyi Követségnek is teret adott. A II. világháború során teljesen kiégett a városi palota, így ideiglenes bútorraktári használat után a részleges műemléki rekonstrukció az 1970-es években történt meg, amikor a Magyar Rádió tulajdonába került az épület. A magyar közmédia egy leendő hangversenytermet befogadó reprezentatív fogadótérként gondolt a palota-maradványra. Ám a hangversenyterem csak terv maradt, és a Rádió-tömb is csak raktározásra, és az elektromos ellátásra tudta használni az értékes épületet, miközben a háború előtti térsorok feltárásra és visszaállításra várnak.

Az 1 órás előadáson az épület korai szakaszának, az 1865-1919-ig terjedő legpompásabb berendezéséről, enteriőrjeiről, és benne forgó 
arisztokratikus életről kapnak ízelítőt az érdeklődők.
A belépés díjtalan.


 


2014. október 27., hétfő

Puskin utca 6.


Schöpf-Merei Ágoston, Schoepf-Merei (Győr, 1804 – Manchester, Anglia, 1858)

Ma természetesnek tartjuk, hogy a gyermekek érdemi betegségeivel gyermekkórházakban foglalkoznak az orvosok. Ez nemrég óta van így. Az orvostudomány gyökerei sok ezer évre nyúlnak vissza, de a csecsemők és gyermekek kórságaival való foglalkozás igénye és gyakorlata meglepően új keletű. Schoepf Ágoston tette meg a kezdeményező lépéseket. Az általa alapított első intézet még nem volt általános gyermekkórház, hanem elsősorban mozgásszervi betegségekkel foglalkozó intézet, melynek hivatalos neve: A ’Pesti orthopaedi Privát-Intézet a ’Mirígykór ’s Elgörbülések gyógyítására, az emberi testen’ s tagokon.1838 tavaszán volt a nagy pesti árvíz során a kórház teljes egészében elpusztult és Schoepf vagyona, az intézetben levő lakása is ily módon semmivé vált.

Schoepfnek új gondolata támadt: általános gyermekkórházat kellene alapítani, amely valamennyi betegségfajtával foglalkozik, járóbetegekkel, bentfekvőkkel, sebészeti és nem sebészeti kórképekkel, saját gyógyszertárral és kórbonctannal.

Pénze, vagyona már nem volt; nem vállalkozni kívánt, hanem szegény gyermekek számára is hozzáférhető ingyenes kórházat alapítani. A szükséges anyagi eszközöket közadakozásból, Szegény-gyermek Kórház Egyesület segítségével akarta előteremteni. Az egyesület Ürményi Ferencz koronaőr elnökletével alakult meg, az indításhoz szükséges pénz rövidesen együtt volt. Önálló épület létrehozatalára még nem gondolhattak, de kibérelték az akkori „ötpacsirta” (jelenleg Puskin) utcában álló egyik házat és ennek emeletén 10 bérelt szobában 1839. augusztus 15-én megkezdte működését a kórház. Az új kórházban 12, majd 19 ágy volt, az ambulancián 1000-1300 beteg jelent meg évente, sok műtétet végeztek, az orvosok maguk keverték össze a gyógyszereket és az elhunyt betegeket felboncolták. Igen részletesen ismerjük a kórház belső életét, mert a szigorú működési rend és több ezer beteg kórtörténete ma is rendelkezésre áll az I. sz. Gyermekklinika könyvtárában.

Lehetőség volt arra, hogy a gyermekek édesanyjukkal együtt feküdjenek bent a kórházban. Az adatokból megállapítható, hogy az első három és egynegyed év alatt 4 364 ingyenes gyermekbeteget kezeltek, közülük 771 bentfekvő volt.

A magas szintű kórházi működés odavonzotta a betegeket, a csupán részlegesen használt épület hamarosan szűkké vált; új, csak gyermekkórház céljait szolgáló épületet kellett létrehozni. A kórházegyesület választmánya úgy döntött, hogy az új kórházat szabad kir. Pest városában nevezetesen a Rókus kórház s a kir. egyetem között az ötpacsirta utczai intézethez lehetőleg közel kívánatos felépíteni. Természetesen viszonylag sok pénz kellett erre a célra. Az egyesület pénzgyűjtő tevékenységét elősegítette, hogy Kossuth Lajos és Szentkirályi Móric osztálysorsjátékot szervezett és az ebből származó tekintélyes jövedelmet a kórház céljaira ajánlották fel. Az „ősz” utcában, ma Szentkirályi utca, készült el az új épület, amely egészen 1883-ig működött gyermekkórházként, addig amíg a gyermekkórház-gyermekklinika átköltözött mai helyére, a Gólya (most Bókay) utcába.
forrás: http://www.gyermekklinika.semmelweis.hu

2014. szeptember 24., szerda

OKTÓBERI PROGRAMJAINK:

A Palotanegyedi Esték keretében megrendezésre kerülő XIX. lakossági fórumunk ismét izgalmas kérdés megvitatását célozza. Az Európa Belvárosa Program újabb szakaszában a palotanegyedi társasházak pályázhattak a homlokzatuk felújítására. Fórumunkon az aktuális társasházi teendőket, lehetőségeket és problémákat vitatjuk meg a Palotanegyed önkormányzati képviselői,  a VIII. kerületi önkormányzat és a RÉV8 felelős vezetőivel. Jöjjön el Ön is és tájékozódjon első kézből a lehetőségekről, feladatokról.  Beszéljük meg ki hogy tervezi a munkákat, milyen tapasztalatok, problémák vannak. Várjuk Önt, társasházi közös képviselőjével együtt a 2014. október 2-án, csütörtökön a H-13 nagytermében (Budapest, VIII. Horánszky u. 13.) 18.00 órai kezdettel!

Hagyományos temetői sétáinkat új helyszínen folytatjuk. Most  a Farkasréti temetőt látogatjuk meg 2014. október 4-én, szombaton. Találkozás a Farkasréti temető főbejáratánál, 10 órakor. Vezetőnk Szilágyi Rita vár ránk. Reméljük, sokak érdeklődését felkelti ez a lehetőség. Ismerjük meg jeles személyiségeink nyughelyét!


2014. szeptember 14., vasárnap

Kulturális Örökség Napjai


2014. szeptember 20., szombat - 10:00
Historizmus és high-tech, ELTE BTK (Múzeum krt. 16-18.)
http://www.oroksegnapok.hu/setak/1014

2014.09.20., szombat - 13:00
S, mint Sándor I. séta regisztráció itt: http://imaginebp.hu/tura/s-mint-sandor-elso-szakasz/

2014.09.20., szombat - 15:00
A tisztelet és az összetartás otthona, Gutenberg Otthon
(Gutenberg tér 4.) http://www.oroksegnapok.hu/setak/1342

2014. 09.21., vasárnap - 9:30
Károlyiak a Palotanegyedben (MINDEN HELY BETELT!)
http://www.oroksegnapok.hu/setak/1169

2014.09.21.,vasárnap - 13:00
S, mint Sándor II. séta
regisztráció: http://imaginebp.hu/tura/s-mint-sandor-masodik-szakasz/

2014.09.21.,vasárnap - 15:00
Palotás a Vasas Művészegyüttes előadásában, helyszín: Festetics palota - Andrássy Egyetem
(Pollack tér 3.)
http://www.oroksegnapok.hu/rendezvenyek/1348

További rendezvény:
2014.09.27., szombat - 10:00 Ludovika látogatás
Az ingyenes épületvezetésen való részvétel regisztrációhoz kötött, a http://uni-nke.hu/szolgaltatasok/epuletvezetes oldalon keresztül. Az űrlapon "A rendezvény dátuma" legördülő menüből választható ki a 27-i, 10 órás időpontot. (Az épület más időpontban is látogatható!)

Várjuk Önöket!

2014. július 23., szerda

Miró magyar barátja Fiedler Ferenc, a „fények festője”

Az idei nyáron négy jelentős hazai és külföldi kiállításon is szerepel egy időben Fiedler Ferenc (Francois Fiedler) határon túli festőművész, aki a Palotanegyedből indult Párizsba.
Budapesten a Magyar Nemzeti Galériában 2014. július 9-től az " Átrendezett valóság - alkotói stratégiák a magyar művészetben a dada és szürrealizmus vonzásában" c. csoportos kiállításon Fiedler Ferenc műalkotása is kiállításra kerül barátjával Miró-val együtt. A kiállítás október 5-ig látogatható. 
A másik három kiállítás amely a francia Riviérán a Maeght Fondation megalakulásának 50-ik évfordulója alkalmából nyílt a festmény, a grafika és a kerámia szekciókban szerepel Miró-val, Braque-kal Chagall-lal, Giacometti-vel (2014. november 11-ig)

cím nélkül, olaj-vászon (1964)

De ki is volt Fiedler Ferenc? 
Kassán született 1921-ben, a trianoni békeszerződést követően a család úgy döntött, hogy továbbra is magyar földön szeretnének élni, ezért 1924-ben átköltöztek Nyíregyházára.. 5 évesen már olajfestékkel vászonra festett, 10 évesen már olyan nagy mesterek vallásos tárgyú képeit másolja, mint Leonardo da Vinci,Michelangelo, Caravaggio...Ugyanebben az évben megbízást kapott a kassai templom oltárának díszítésére. 12 évesen II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemről készített portrékkal hívta fel magára a figyelmet, amelyeket közhivatalokban helyeztek el. 1939-től a magyar állam 14 műalkotását vásárolja meg közgyűjteménybe. Ma ezek a Magyar Nemzeti Galériában találhatók. Fiedler Ferenc a második világháború előtti Magyarországon Szőnyi István tanítványa, aki később tanársegédjévé választja a tehetséges Fiedlert. A Képzőművészeti Főiskolán barátkozik össze Hantai Simonnal és Reigl Judittal. 1948-ban ösztöndíjjal Párizsba utazik, a kor meghatározó új áramlatai, amelyeket már Magyarországon is autodidakta kísérletező módon elkezdett használni rabul ejtik s nem engedik hogy hazatérjen Magyarországra.
1950-ben Miró egy kis párizsi galéria kirakatában pillantja meg Fiedler vásznait, aki Fiedlert a „fények festőjének” nevezi el. Ő mutatja be Aimé Maeght-nak, aki addig csak Miró, Picasso, Matisse, Braque és Kandinsky képeit állította ki. „A legkisebb vonás ezektől a festőktől milliókat ér...” – írja Fiedler izgatottan 1950-ben kelt szüleihez írt levelében. Az emigráció első éveiben Miró barátként osztja meg vele műtermét több éven át, ahol abba a „valóságba menekül”, amelyet maga alkot a festészet segítségével. 
Életpályája során számos egyéni és kollektív kiállítása volt Európa több városában, valamint az Egyesült Államokban. Művei a világ közgyűjteményeiben megtalálhatóak, többek között a Magyar Nemzeti Galériában, a New York-i Guggenheim Múzeumban és Pollock Krasner House and Study Centerben, a The San Diego Museum of Art-ban, Cambridge-ben a Harvard Art Museums-ban, Ausztráliában Canberrában a National Library-ban, Svájcban a Lausanne-ban lévő Bibliothèque Cantonale et Universitaire –ben, Vevey-ben a Cabinet Cantonale des Estampes-ban, a Párizsi Modern Művészetek Múzeumában és a Pompidou 
Központban.
Fiedler Péter

2014. július 6., vasárnap

Ludovika látogatás

Kedves Tagunk, Partnerünk!

Meghívjuk Önt a megújult - Józsefváros szívében található - egykori magyar királyi honvéd Ludovika Akadémia főépületének, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új központjának látogatására.

Időpont: 2014. július 12. (szombat) 10 óra
Cím: Budapest, Ludovika tér 2.

Az ingyenes épületvezetésen való részvétel regisztrációhoz kötött, a palotanegyedert@gmail.com címen. 
A program hossza 45 perc.


fotók: epiteszforum.hu

A Ludovika Akadémia felállítását az 1808. évi országgyűlés mondta ki. A magyar nyelvű, önálló magyar tisztképzés a reformkor programja volt, a nemzeti szabadságért és függetlenségért folytatott küzdelem jegyében. A bécsi adminisztráció ahol csak tudta, akadályozta a Ludovika felépítését, a magyar tisztképzés megvalósítását. Az építkezést pártoló József Nádor 1831-ben tette le az épület alapkövét, az épület 1836-ra épült meg. Azért ennyi idő alatt, mert a környékbeli téglagyárak nem bírták ellátni téglával az építkezést. Pollack az építkezést is maga irányította. A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia 1872-ben nyílt meg és szolgálta a magyar honvédtiszt képzést 1944-ig. 1945 után az épület a politikai változások következtében fölöslegessé vált, sorsa pedig bizonytalan lett. A következő évtizedekben az épület hányódott, hol egyetemi, hol múzeumi funkciót látott el az épületcsoport egy szárnya. 
Az Országgyűlés 2012-ben létrehozta a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, amelynek központjául a Ludovika Akadémia épületét jelölte ki, egyben döntött az épület felújításáról.
 forrás: uni-nke.hu

Egy kirándulás képei

Amadé-Bajzáth-Pappenheim kastély, Iszkaszentgyörgy
a házigazda: Ari Kupsus 

 Amadé-Bajzáth-Pappenheim kastély

Fehérvárcsurgó, Károlyi kastély

Fehérvárcsurgó, Károlyi kastély
fotók: Perényi László

2014. június 30., hétfő

Virágültetés

2014. július 2-án 14 órára szorgos kezeket várunk a Lőrinc pap térre!


2014. június 13., péntek

Közösségépítő kirándulás

Indulás: 9 óra, Blaha Lujza tér, Corvin Áruház parkolója
Program:
Iszkaszentgyörgy, Amadé-Bajzáth-Pappenheim kastély,
a házigazda:  Ari Kupsus
Fehérvárcsurgó, Károlyi kastély,
Székesfehérvár, Egyházmegyei Múzeum, A szentek titka című kiállítást bemutatja: Smohay András igazgató
Érkezés: Budapestre, a Blaha Lujza térre 17 óra körül.

Az autóbusz és a belépők költségét a CaPE vállalja.
Tagjaink a palotanegyedert@gmail.com címen tudnak jelentkezni, a szabad helyek függvényében.

Iszkaszentgyörgy, Amadé-Bajzáth-Pappenheim kastély 
fotó: Ari Kupsus

Fehérvárcsurgó, Károlyi kastély
fotó: Csinaphoto

forrás: http://www.szfvar.katolikus.hu
Múzeumkerti Piknik

2014. június 21. (szombat) 
14:00-24:00

Várunk  szeretettel!

Garázsvásár


Tavasz Párizsban

2014. június 30-ig megtekinthető Fiedler: Tavasz Párizsban fotókiállítása
Helyszín: H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ (VIII. Horánszky u. 13.)
H-P 8-19 óráig

2014. május 21., szerda

Közelgő programjaink!

 
2014. május 22. (csütörtök) 16.30 - Irány a Grund!
Látogatás a Google Ground-ra. Tagjaink a palotanegyedert@gmail.com címen tudnak jelentkezni, találkozó a Grundon (VIII. ker. Nagytemplom u. 30.) 

2014. május 25. (vasárnap) 9-12 óra - Palotanegyedi Gyermeknap a Múzeumkertben
Ingyenes játékok, programok, Palotanegyed Tortája választás

2014. május 31. (szombat) 10 óra - Séta a Nemzeti Sírkertben III.
találkozó: a Fiumei úti főbejáratnál.
Felkeressük nemzetünk nagyjainak, valamint negyedünk híres személyeinek nyughelyét.
A sétát vezeti: Sipka László és Dr. Kovács Árpád
A program hossza kb. 2 óra

2014. június 14. (szombat) 10:00–14:00 Garázsvásár
Eladónak még lehet jelentkezni az info@cape.hu e-mail címen. A CaPE és a helyszínt biztosító társasház helypénzt nem szed. A vásárba kizárólag tiszta, egészségre nem ártalmas holmit lehet hozni!
Helyszín: VIII. ker., Szentkirályi u. 10. Szeretettel várunk minden érdeklődőt a vásárba!


2014. május 16., péntek

FIGYELEM!

A 2014. május 17-re hirdetett Nemzeti Sírkert séta a rossz talajviszonyok miatt egy későbbi időpontban kerül megrendezésre.

2014. május 5., hétfő

G A R Á Z S V Á S Á R

2014. május 10.
10-14 óra között
VIII. ker. Szentkirályi u. 10.


2014. április 25., péntek

SZÍNHÁZ

Ezúton hívunk meg minden kedves érdeklődőt az április 28-a hétfőn 19.00-órakor kezdődő „Kávé, kuglóf, szerelem” című előadásra.
Helyfoglalás érkezési sorrendben a terem befogadóképességéig!


Várunk mindenkit szeretettel:
H13 éa a CaPE

2014. április 14., hétfő

FÓRUM

a Civilek a Palotanegyedért Egyesület

LAKOSSÁGI FÓRUMOT


szervez

SZERETJÜK-E A TURISTÁKAT ÉS A BICIKLISEKRET?
címmel
E látszólag két független téma szorosan összefügg és gyakorta hasonlóan heves indulatokat vált ki. Jó az nekünk, ha még több turista látogat a negyedünkbe? Ha fejlesztjük a turizmust jobb lesz az itt élőknek? Gyalog, biciklivel vagy kocsival? Ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ a Fórumon, miután megismerkedtünk a turisztika fejlesztését célzó izgalmas, számos újszerű elemet tartalmazó koncepcióval
Időpont: 2014. április 16. (szerda) 18 óra
Helyszín: H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ emeleti tanácsterem (1085 Bp., Horánszky u.13.)

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

2014. április 3., csütörtök

TAVASZVÁRÁS

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület (CaPE) szervezésében 
 Legyen tiszta a negyedünk! 
 Csatlakozzon hozzánk és tegyük rendbe a lakókörnyezetünket, a Palotanegyedet! Kényelmes, időjáráshoz illő ruházat szükséges, takarítóeszközöket, ecsetet, festéket, kesztyűt az Önkormányzat és a JVKSZ biztosít. Időpont: 2014. április 15. - kedd - 14 órától 
 Találkozó: a Gutenberg téren 13.30-kor! 
 Szeretettel várunk minden segítő kezet! 
 (esőnap április 25. - péntek)


Garázsvásár

Országszerte egyre népszerűbbé válnak a már nem használt, személyes holmik továbbadására szolgáló, úgynevezett garázsvásárok. A Civilek a Palotanegyedért Egyesület tagjai is felismerték azt, hogy sokkal jobb érzés a már nem használt tárgyainkat valakinek továbbadni, mint a kukába dobni, ezért>csatlakozunk a kellemes szombati időtöltésnek is jó kezdeményezéshez! Mi persze nem garázsban, hanem a Palotanegyed belső udvarral rendelkező bérpalotáiban, házaiban szervezzük a vásárt, terveink szerint minden hónap második szombatján. A CaPE és a helyszínt biztosító társasház helypénzt nem szed.
AZ ELSŐ IDŐPONT ÉS HELYSZÍN:
2014. április 12. Budapest, VIII. ker., Rákóczi út 25.
10 - 14 óra között – igény szerinti hosszabbítással

A csatlakozási szándékot az egyesület info@cape.hu e-mail címén lehet jelezni, ahonnan a szervezők visszajelzést küldenek arról, hogy van-e még hely.

Az eladóknak saját maguknak kell gondoskodni az árusító pultról.
A vásárba kizárólag tiszta, egészségre nem ártalmas holmit lehet hozni!

2014. március 31., hétfő

CaPEsok a világban


Siposhegyi Zoltán, az ELTE politológia szakos hallgatójának élménybeszámolója. 
"Lesznek, egyszerű útibeszámolók, tele hasznos információkkal, lesz természetesen politika és sok furcsa szokás és váratlan történés. Örülnék, ha minél többen eljönnétek, hogy egy nagy lélegzetvétellel és számos vetített képpel mindenkinek elmesélhessem mit is kerestem én az indonéz szigeteken, Malajziában, Thaiföldön, Kambodzsában, Laoszban, Vietnamban, Szingapúrban és Ausztráliában."
Helyszín: H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ (Budapest, VIII., Horánszky u. 13.) A belépés díjtalan.

2014. március 27., csütörtök

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk a Civilek a Palotanegyedért Egyesület taggyűlésére, melyet 2014. április 02.-án, szerdán 17 órai kezdettel tartunk a H13-ban (VIII. Horánszky u. 13.)

Napirend: 1, Beszámoló az Egyesület 2013. évi munkájáról. Ea: Perényi László
       2, A 2013. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet.  Ea: Csevár Nóra
       3, A 2013. évi költségvetés végrehajtása és javaslat a 2014. évi költségvetésre. Ea: Csevár Nóra
       4, Aktuális programok, feladatok, egyebek. Ea: Perényi László


Határozatképtelenség esetén a megismételt taggyűlést 17 óra 30 percre hívjuk össze, amely az eredeti napirendi pontokkal, a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2014. március 17.
               Perényi László sk. elnök


2014. március 25., kedd

Józsefvárosért


„Józsefvárosért” kitüntetés

A kerület fejlesztésében kiemelkedő tevékenységet végző magánszemélyek, társaságok vagy szervezetek elismerése emlékplakett formájában. „Józsefvárosért” kitüntetésben részesültek:
Sipka László technikatörténész és a Civilek a Palotanegyedért Egyesület (megosztva), akik a Palotanegyed kulturális örökségének felkutatásával és megóvásával hozzájárultak a lokálpatriotizmus erősítéséhez és Józsefváros elismertségének növeléséhez is.

2014. február 19., szerda

2014. február 17., hétfő

Filmszakadás

A belépés díjtalan.

2014. február 8., szombat

Palotanegyed asszonyai

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület (ingyenes) sétája az Idegenvezetői Világnapon. A városrész a főúri-nagypolgári családok lakhelye, és fontos történelmi események színhelye. Előbbre a világot nem csak politikus, tudós férfiak vitték - számtalan asszony, nő élt e negyedben, akik tehetségük, színészi, írói képességük által méltán híresek lettek. A séta útvonala: a Rákóczi útról indulva a Palotanegyed belső utcáin keresztül a Pollack Mihály térig Gyülekező: a Blaha Lujza téren, a Márkus Emília utca és a Rákóczi út találkozásánál. A séta időtartama: 2 óra

Jókainé Laborfalvi Róza

Hotel Palazzo Zichy, ahol múlt és jelen találkozik!

A Zichy Hotel elnyerte kategóriájában "Az év szállodája 2013" címet. Tagjainknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy egy vezetett séta keretében belülről is megcsodálják eme impozáns épületet. Érezze át a történelmi hangulatot egy belvárosi palotában, mely a híres magyar nemes, Gróf Zichy Nándor és családja lakhelyéül szolgált a 19. század óta.

Egyesületnek tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az Egyesület alapszabályát elfogadja, a tagdíjat befizeti és vállalja, hogy részt vesz az Egyesület munkájában. Évi tagdíj: 2000 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak,önálló keresettel nem rendelkezőknek, kismamáknak:1000 Ft. Bővebben: http://cape.hu/files/CaPE_alapszab_120831.pdf

2014. január 30., csütörtök

Programajánló

Suwon Philharmonic Orchestra
2014. február 9. Olasz Kultúrintézet (1088 Bp., Bródy Sándor utca 8.), kezdés: 19:30
Műsor:
Sung-Hwan Choi: ‘Arirang’  (9 perc)
Prokofjev: 3. zongoraverseny op.26 (Yeoleum Son-zongora)
-------------
Csajkovszkij: 4. szimfónia op.36

vezényel: Daejin Kim


A SUWONI FILHARMONIKUS ZENEKAR
1982 áprilisában alakult; Korea legtekintélyesebb zenekarainak egyike, amely vezető szerepet tölt be az ország klasszikus zenei életében. Fejlődésében belföldi és elismert külföldi karmesterek egyaránt köz-reműködtek, például Song Tae Yok, Du Young Jung, Mong Phil Kim, Nan Sae Kem, Eun Seong Park, Toyama Yuzo, Ewald Christian, Vancho Karsarski, vagy Andrea Bonatta. A jelenlegi zeneigazgató,
Daejin Kim – akit ma Korea legjobb zongoraművészének és karmesterének tartanak – nemcsak országos elismerést szerzetta zenekarnak, hanem megnyitotta előtte a nagyvilág kapuját is.
Az együttes évente több, mint 60 hangversenyt tart, és egyéni, szívme-lengetően szép hangzásáról híres. A melódiák gyönyörű megszólaltatása valósággal elbűvöli a közönséget; ezt a hatást még fokozzák a hang-versenyek kiváló vendég-művészei, mint például Kun Woo Paik, Dong Seok Kang, David Kim, Daejin Kim, Seon Wook, Kim, Yeol Eum Son, Dong Min Lim, Mikhail Petukhov, Olivier Garddon, Julius Berge, John O’Conor, vagy Daniel Gaede.
A zenekar nemzetközi sikerei nyomán ma már “a kultúra városaként” tartják számon Suwont. A sikerek közül is kiemelkedik a Suwoni Nemzetközi Zenei Fesztivál olyan híres vendégművészekkel, mint Myung Whun Chung, Sumi Jo, Andrea Bocelli, Emilie Simon, illetve Michaella Martin, az osakai vendégszereplés az Ázsiai Zenekarok Hete alkalmával, valamint turnék az U.S.A-ban, Kanadában, Thaiföldön, Angliában, Spanyolországban, Japánban, Indonéziában, Tajvanban és Kínában. 2009 júniusában a zenekar Daejin Kim vezényletével teltházas koncertet adott a Carnegie Hall-ban. Hazai rangját jelzi, hogy 2008-ban és 2009-ben meghívást kapott Korea legnagyobb zenei eseményére, a Szöuli Művészeti Központ Szimfonikus Zenekari Fesztiváljára.
Daejin Kim a Suwoni Filharmonikus Zenekar hatodik zeneigazgatója, aki folytatja az együttes hosszú távra megálmodott programját:
megismertetni a zene hatalmával és szépségével a zeneértő, valamint a zenével még csak most ismerkedő embereket. Koncertsorozataikat elsősorban iskolásoknak, fiataloknak, családoknak rendezik, melyek középpontjában Daejin Kim Beethoven-ciklusa áll.
 
 

2014. január 23., csütörtök

2014. január 5., vasárnap

Budapest100 - FELHÍVÁS

Kedves leendő önkéntesek és szakmai gyakorlatosok! 

2014 áprilisában, immáron negyedik alkalommal ismét megrendezésre kerül a Budapest100, a százéves házak ünnepe. Olyan lelkes önkéntesek jelentkezését várjuk, akik keresik a kihívásokat és szeretnének  egy dinamikus, fiatal szervezői csapat részeseként segíteni egy civil ünnep megvalósulását. http://budapest100.hu/

Egy kis történelem

Az első Budapest100 a Kortárs Építészeti Központ - KÉK és az OSA Archívum közös szervezésében valósult meg 2011. április 9-10-én. A cél az volt, hogy az év századik napjához kapcsolódóan a lehető legtöbb százéves ház kinyisson a látogatók előtt, és az ott lakók akár jelképesen, akár tevőlegesen ünnepeljék meg a centenáriumot. A Budapest100 amellett, hogy felhívja a figyelmet az épített környezeti értékekre, a társadalmi elszigetelődésre is reflektál. A KÉK 2014-ben (ápr.26-27) is megrendezi a százéves házak nyitott hétvégéjét. Egy kis ízelítő a rendezvényről: http://www.youtube.com/watch?v=s0xq5NMOuQo

Idén két fő feladatkörre keresünk önkénteseket, akiknek aktív jelenlétére számíthatunk az alakuló találkozóktól egészen a rendezvény megvalósításáig. Olyan érdeklődők jelentkezését várjuk, akik elkötelezettek a rendezvény iránt és munkájukkal mind a program, mind saját szakmai / egyéni előmenetelüket segíteni tudják

1. Programszervező önkéntes
-Program- és háztörténeti séták szervezése: 2014. februártól áprilisig a csatlakozó házak programjainak koordinálása, kapcsolattartás a lakókkal és a szervező csapattal. Igazi kihívásokat tartogat ez a feladatkör, hiszen önállóságot, talpraesettséget, jó kommunikációs készséget igényel, de cserébe felejthetetlen élményeket és csapathoz tartozás élményét garantálja.
-Fotózás: események, találkozók dokumentálása 
-Terjesztés: 2014. januártól áprilisig 3 alkalommal a lakóknak szánt meghívók és az esemény programfüzeteinek terjesztése. Ha szívesen népszerűsítenéd a Budapest100-at, egyedül vagy akár csapatban bejárnád a város szülinaposait, segíts nekünk!

2. Tartalomfejlesztés
2014. januártól áprilisig cikkek készítése a honlapunk anno rovatába. Ha írói, kutatói, alkotói tehetséged szeretnéd megmutatni és szívesen hozzájárulnál a Budapest100 hangulatának, történeteinek bemutatásához.

Jelentkezés
Ha a fenti lehetőségek felkeltették az érdeklődésedet, szívesen együtt működnél velünk, és úgy érzed, hogy szaktudásoddal, kreativitásoddal, közösségi érzékenységeddel hozzá tudnál járulni az esemény sikeréhez, jelentkezz!
Nincs más dolgod, mint 2014. január 8-ig kitölteni az itt található rövid kérdőívet. 
A kérdőív célja, hogy minél jobban megismerjünk téged és ezáltal segíthessünk számodra a legtesthezállóbb feladatot megtalálni a Budapest100 projektben.
Ne feledd, jelentkezésedet csak a kitöltött kérdőív alapján tudjuk elfogadni! A kérdőíveket január 14-ig értékeljük ki és értesítést küldünk mindazoknak, akikkel szeretnék együtt dolgozni a Budapest100 2014 csapatában.
Reméljük, januártól már a csapatunkban üdvözölhetünk, de addig is keresd honlapunkat, facebook oldalunkat, ha pedig kérdésed van, írj a budapest100@kek.org.hu email címre.
Boldog Új Évet Kíván
a Budapest100 szervezői csapata