2016. április 23., szombat

FELHÍVÁS

a Magyar Rádió épület-együttesének,
szellemi és anyagi vagyonának
megőrzésére, tartós védelmére és hasznosítására


Az egyre üresebbé váló épületegyüttest szemlélve, a naponta felröppenő különböző hírek nyilvánvalóvá teszik a Civilek a Palotanegyedért Egyesület számára, hogy a Magyar Rádió épületegyüttese, archívumai sürgős védelmet igényelnek. Teljesen nyilvánvaló – legalábbis a saját értékeink megőrzésének fontosságával tisztában lévő, bármilyen szakmájú, felkészültségű személy előtt -, hogy itt most egy nemzeti emlékhely elpusztítása történik, ami nem nézhető tétlenül, ölbe tett kezekkel.

1. A Felhívásban szereplő épület-együttes és a benne lévő irat- és hangzóanyag, eszközök, berendezések:
a Bródy Sándor u. 5-7.,
a Pagoda,
az eredetileg Gerlóczy Gedeon tervezte épület, az összes tartozékával, kiegészítéseivel és berendezéseivel,
a bunker, mint kortörténeti emlék,
a Rádió- és Televízió Múzeum teljes kiállított és raktározott anyaga,
a Pollack M. tér 8. (a Márványterem épülete, a hozzá fűződő történelmi és kulturális örökség miatt).

2. Ezt az épület-együttest nemzeti emlékhellyé kell nyilvánítani és ennek megfelelő védettséget kell biztosítani számára.

Figyelembe kell venni azt is, hogy az épület-együttes egyes részei eredetileg is a Rádió céljára létesültek és ezek Európa legrégebbi kommunikáció-történeti emlékei közé tartoznak. Ha figyelembe vesszük a Rádió előd- és társ-intézményeit (Puskás Tivadar-féle Telefonhírmondó, a Magyar Posta, mint szolgáltató és a Magyar Távirati Iroda) akkor itt párját ritkítóan érdekes technikatörténeti és kultúrtörténeti ismeretterjesztés tartható, hiteles környezetben, kicsiknek és nagyoknak.

3. Ez a megőrzött és védett létesítmény ne egy holt raktár legyen, hanem a különböző formában lévő értékek (dokumentumok, eszközök, hangzó- és képanyagok) megőrzése mellett, ezek elérhetőségét és sokoldalú felhasználását is biztosítani hivatott intézmény. Saját múltunk megismertetése révén, jövőnk tudatosabb alakításához nyújthat segítséget.

A jelen javaslatot aláíró magán személyek és szervezetek kérik az épület-együttes mielőbbi nemzeti emlékhellyé nyilvánítását, az utókor számára történő biztonságos megőrzés érdekében. Ezt sürgeti az 56-os forradalom közelgő 60. évfordulója is, melyben a Rádió épületegyüttese meghatározó szerepet játszott.


Budapest, 2016.március 23.

Civilek a Palotanegyedért Egyesület

kép forrása: fuga.org.hu