2010. szeptember 28., kedd

MEGHÍVÓ

a Civilek a Palotanegyedért Egyesület rendkívüli közgyűlésére

Kedves Egyesületi Tagtársam!
Ezúton tisztelettel hívom meg egyesületünk soron következő közgyűlésére, amelyet
2010. október 12-én, kedden délután 17.30-tól tartunk,
a Városháza III. emeleti tárgyalójában (300. terem, Baross utca 63-67.)!

A közgyűlés napirendi pontjai a következők:
1. A napirendi pontok elfogadása, a levezető tisztségviselők megválasztása
2. Elnök és elnökségi tagok lemondásának elfogadása, elnök és tagok megválasztása, illetve megerősítése
3. Tájékoztatás a folyamatban lévő programokról
4. Egyebek
A közgyűlés az egyesületi alapszabály 10. §-ának (5) bekezdése szerint akkor határozatképes, ha a teljes tagságának fele jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést 2010. október 12-én 17.45-re tűzöm ki. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontokat érintően a jelenlevők számára tekintet nélkül is határozatképes!
Amennyiben biztosan tudja, hogy a jelzett időpontban nem tud megjelenni, kérem, ezt írásban jelezze az egyesület címére küldött elektronikus vagy hagyományos levélben! (palotanegyedert@gmail.com vagy Budapest, 1088 Mikszáth tér 2.)

Budapest, 2010. szeptember 28.

Bízva megjelenésében, üdvözlettel:
Szűcs Péter s. k.,
elnök

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése