2010. február 22., hétfő

Válasz a minisztériumból 2.

Múlt heti levelünkre megérkezett a válasz a fenntartó tárcától. Sürgetésünket akceptálták, valóban gyorsan dolgoztak, ez dícsértes. A válasz azonban eléggé semmitmondó, probléma-elodázó, olyan érdekes megfogalmazásokkal, mint például az új főigazgatónak "lehetősége van" beleszólni a háza táján történő dolgokba... Ilyen szemlélet után nem is meglepő, hogy nem kaptunk érdemben választ a kérdéseinkre.
S hogy mennyire nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal, íme egy kis adalék: a válasz szerint "a minisztérium levélben hívta fel az új főigazgató figyelmét arra, hogy a lehetősége van a dokumentáció módosítására. Ennek megfelelően javasoltuk, hogy az újonnan kinevezett főigazgató is legyen tagja a bizottságnak, akár tagként, akár annak elnökeként." Nos, ez valóban elegáns megoldás volna az általunk is jelzett, etikai szempontból erőteljesen vitatható kérdésre. Sajnos azonban úgy tűnik, a főosztályvezető asszony valóban nem olvasta a részletes pályázati kiírást, amelynek 1.8. alpontja szerint a bírálati szempontok és a bírálóbizottság összetétele kivételével van módja módosítania a kiírónak a pályázatot, legkésőbb a kérdések megválaszolásának időpontjáig, azaz március 16-áig. A korábbi főigazgató tehát bebetonozva várhatja akár a kényes kérdéseket is - a kiírás szerint ő és bizottsági társai mozdíthatatlanok és új tag sem férkőzhet közéjük.


A szöveg olvasható méretben az oldalra történő kattintás után jelenik meg - elvileg, de nem mindenkinél. Így most íme folyószöveggel is:
" Ügyiratszám: 5455-1/2010.

Szűcs Péter
elnök úrnak
Civilek a Palotanegyedért Egyesület
Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

Legújabb, február 14-én kelt levelére az alábbiakat tudom válaszolni.

A Magyar Nemzeti Múzeum kertjének rendezésével kapcsolatban – éppen az Önök leveleinek hatására is – több ízben sürgettük a múzeum már leköszönt főigazgatóját a szükséges lépések megtételére. A múzeum vezetése már régen dolgozott a kert végleges rendezésén, felújításán és az elmúlt év végére eljutott a pályázati kiírás előkészítéséig.
A tárca (Fejlesztési és Gazdasági Szakállamtitkárság) 2009. december 10-én szerzett tudomást a múzeum közbeszerzés-indítási szándékáról, erről még ugyanaznap értesítettük a Kormányzati Közbeszerzési Monitoring Munkacsoportot. A MeH 2009. december 23-án adta meg jóváhagyását a közbeszerzés indítására, erről a tárcát december 28-án értesítették. Az OKM a MeH válaszáról 2010. január 6-án értesítette a múzeumot, akik ezt követően adták fel a hirdetményt (nyújtották be a kérelmet) a Közbeszerzések Tanácsa felé. A Tanács január 25-én tette közzé honlapján a hirdetményt, azaz ekkor jelent meg a tervpályázati felhívás.
A bírálóbizottság összetételének meghatározása a kiíróra, jelen esetben a Magyar Nemzeti Múzeumra tartozik. Tekintettel arra, hogy a kiírás tartalma főigazgatói jogkörbe tartozó stratégiai kérdéseket érint, a minisztérium levélben hívta fel Dr. Csorba László, az új főigazgató figyelmét arra, hogy lehetősége van a dokumentáció módosítására, kiegészítésére. Ennek megfelelően javasoltuk, hogy az újonnan kinevezett főigazgató is legyen tagja a bizottságnak, akár tagként, akár annak elnökeként.
A minisztériumnak nem kell hozzájárulnia egy közbeszerzés kiírásához. A minisztérium előtt ismert volt, hogy a Múzeum a fejlesztési elképzeléseinek konkretizálása érdekében tervpályázatot ír ki, amelyhez forrást is biztosítottunk 2009-ben. A Múzeumnak jogában áll önálló közbeszerzési intézkedéseket hozni. A minisztériumnak, mint fenntartónak annyi a feladata, hogy az intézménytől beérkező, közbeszerzési eljárás megindítására irányuló szándékról a Miniszterelnöki Hivatalban működő Kormányzati Közbeszerzési Monitoring Munkacsoportot értesíti, és kéri az engedélyét a közbeszerzés kiírásához.
Kérem válaszom elfogadását és javaslom, hogy a Múzeumkert rendezésével, rehabilitációjával kapcsolatos észrevételeikkel közvetlenül keressék dr. Csorba László főigazgató urat.
Őszintén bízom benne, hogy a Múzeumkert ügye végre nyugvópontra jut és mindenki megelégedésére megszépül és visszanyeri régi-új arculatát.

Üdvözlettel:
Budapest, 2010. február 18.

Dr. Vígh Annamária
főosztályvezető"

1 megjegyzés:

  1. De legalább válaszoltak, és aránylag gyorsan is. Az, hogy semmitmondó,már megszoktuk. A minisztérium már csak ilyen.
    Remélem az új diri azért beleszól a kiírásba, kivitelezésbe, bíráló bizottságba...

    VálaszTörlés