2010. július 22., csütörtök

A múltba nyíló ajtó kilincse...


Idén nyáron újra: Mesél a Palotanegyed!

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület, a Párbeszéd Háza és az Imagine Budapest a Palotanegyed kulturális örökségének megóvása és ismertté tétele érdekében ismét esszéíró pályázatot hirdet

A pályázat célja a Palotanegyed megóvásra és megőrzésre méltó, ám lassan feledésbe merülő legendáinak feltárása, a negyed jellegzetességét, önálló identitását megalapozó történések összegyűjtése és közös örökségünk részeként nyilvánosság elé bocsátása.

A pályázat témája idén a választási évhez igazodik:

a) azoknak a politikusoknak, történelmi személyeknek az életútja, tevékenysége, akikről a negyedben utcát neveztek el,
b) illetve mindazon helyi legendák, események, históriák, amelyek a történelmi személy nevét viselő utcákban zajlottak vagy ide kötődnek.

Várjuk tehát a Rákóczi, a Trefort, a Szentkirályi, a Főherceg Sándor , a Stáhly, a Rökk Szilárd, a Somogyi Béla, a Horánszky és a Baross utcákról, a Szabó Ervin és a Lőrinc pap térről, valamint a József körútról vagy névadóikról szóló pályamunkákat!

Pályázni lehet a Palotanegyed múltját, történelmi, építészeti vagy szellemi örökségét feltáró, dokumentáló, önálló kutatáson alapuló esszével, tanulmánnyal, amelynek maximális terjedelme: 25 000 karakter vagy 10 oldal.

A pályamunkának kizárólag dokumentációs jelleggel, ám terjedelmi korlát nélkül, külön mellékletként lehet része fénykép, térkép vagy rajz. A pályamunkához szükséges irodalomjegyzék csatolása, vagy annak konkrét jelzése, hogy a leírtakat milyen forrásból (interjú, családi szájhagyomány) merítette a pályázó. A pályázatot két példányban, nem bekötve, csupán összetűzve kell benyújtani és csatolni kell hozzá a kitöltött pályázati űrlapot is, amely letölthető a palotanegyedert.blogspot.com oldalról, illetve papíralapon beszerezhető az Egyesület székhelyén (Zappa Caffé, Budapest, 1088 Mikszáth tér 2.)

A pályázat nyílt, bármely magánszemély részt vehet rajta, egy pályázó akár több pályázatot is benyújthat vagy társszerzőként szerepelhet más pályázatban.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 30., módja: elektronikus formában vagy postai úton az Egyesület címére (palotanegyedert@gmail.com és Budapest, 1088 Mikszáth tér 2.) A pályázati űrlap beküldése a pályázat érvényességének feltétele!

A pályázatot a Civilek a Palotanegyedért Egyesület és partnerei, a Párbeszéd Háza és az Imagine Budapest képviselői közösen bírálják el.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése