2024. június 20., csütörtök

Fura szomszédaink

A Palotanegyed utcáit rengeteg különös, extravagáns figura koptatta. Ismerkedjünk meg egykori szomszédainkkal! Szóba kerül a zseniális szülész/nőgyógyász Tauffer Vilmos, aki nemcsak azt tanította, hogy miként kell gyógyítani, hanem azt is, hogyan kell emberségesen viselkedni a páciensekkel. Bepillantunk Törley József, az első start-up vezérigazgató birodalmába és két Bródy Sándor utcai épületen keresztül megismerkedünk a kalandos nevű és életű mágnással, kövesgyűri lovag Freystadtler Jenő pasával. Beszélünk még a Titanic orvosáról és egy nemesről is, akiből végül nem lett Mikszáth szerint senki. 

Az izgalmas történeteket Kordos Szabolcs író, a nagy sikerű Egy város titkai könyvsorozat szerzője meséli el 2024. június 26-án 19:30-kor a Pollack Mihály téren.

Kordos Szabolcs (kép forrása: szerzői oldala)


A részvétel díjtalan.

Szent Iván-éj

 


A múlt nyáron megrendezett közösségi utcavacsora idén utcaavatással egybekötött nyárindító piknikként kerül megrendezésre.
Reméljük hasonlóan jó hangulatban - köszönhetően a Lőrinc pap tér 
trió zenéjének és a sok házi finomságnak! 
Bartha Katalin az Art's Harmony Studióból KATango improvizációkat játszik, akinek van kedve, táncolhat is.
Várunk mindenkit szeretettel!

2024. január 21., vasárnap

Cselekedj!Közelednek az önkormányzati választások, ami miatt minden közügyet egyre jobban áthat a pártpolitizálás is.
A CaPE több helyi ügyben is állást foglal legjobb meggyőződése és szakmai véleménye szerint a közösség érdekeit szem előtt tartva.
A CaPE - az alapszabályában rögzítettek szerint továbbiakban is - politikai pártoktól függetlenül működik.

2023. november 11., szombat

Lakik itt egy Katona Józsi nevű korhely?


232 évvel ezelőtt, 1791. november 11-én született Katona József  

Katona József a pesti Karacs-házban
A mai Budapest, VIII. kerület, Szentkirályi u. 23. számú lakóház helyén a 19. század első felében Magyarország és Pest egyik szellemi központja volt.
Karacs Ferenc rézmetsző mester szellemileg és anyagilag is a 19. századi feltörekvő polgárság kiemelkedő alakjai közé tartozott. Rézmetsző munkássága fontos kiadványok, térképek, céhlevelek alapján ma is tanulmányozható. (A legszebb kecskeméti céhlevelek is az ő műhelyében készültek.) Felesége Takács Éva író, költő, nőnevelő; lánya Karacs Teréz írónő, több leánynevelő intézet nevelője és vezetője, „a magyar nőnevelés úttörője.” Karacs Ferenc folyamatos és élénk kapcsolatban állt a kor jeles művészeivel, könyvkiadóival, nyomdászaival és könyvkereskedőivel. Háza a korabeli társasági élet és szellemi kultúra egyik központja, ihletadó és kisugárzó helye, írók, költők, színészek találkozóhelye.
A Pesten tanuló kecskeméti Katona József nemcsak látogatója, hanem lakója is volt a Karacs-háznak. 1811-ben és 1813-ban, írói munkásságának legtermékenyebb korszakában kapott otthont a jeles mecénás család házában. (Karacsék az egyik kis szobát mindig olyan fiataloknak adták ki, akik Pesten tanultak és rászorultak a támogatásra.) Katona József itt írta a Bánk bán előtanulmányait, egyes részleteit; és itt vetette papírra a Jeruzsálem pusztulása című darabját is.Karacs Teréz: A régi magyar színészetről - részlet

Katona József Pesten

Itt-ott jó földre talált a mag, melyet a magyar művelődésért lelkesülő anyám elvetett.

Különösen a drámairodalom terén már igen ifjan oly szép tehetséget tanúsító Katona József egyike volt a buzdítottaknak. Ezen derék ifjú 1811-ben, majd 1813-ban szülőimnél lakott, egy udvari szobában, mely igyekező ismerős tanulóifjaknak ingyenhajlékul szolgált.

(…) Katona József apja, tisztességes kecskeméti iparos, egy napon betoppan szülőimhez, körülbelül 1812-ben. Illendő köszönés után elég nyersen kérdé:
– Lakik itt egy Katona Józsi nevű korhely?
Anyám, sejtve, kivel van dolga, azt felelé:
– Katona József, egy becsületes ifjú, igen, itt lakik.
– Én vagyok az atyja, mint hallom, beállt komédiásnak.
– Játszik néha, de nem színész. Ő szorgalmasan tanul.

Ezután kénytelen volt anyám tudatni a zúgolódó apával, hogy Józsi éppen ez este is működik a színpadon, s békítőleg rábeszélé az öreget, hogy menjen el vele a színházba, és saját maga győződjék meg, hogy nem komédiás, s nem kötélen ugrál az ő Józsija.

A Szerelem gyermeké-t vagy Talált gyermeket adták, (a darab címét nem tudom biztosan) Kotzebuétól, Verseghy fordításában. Katona a címszerepet játszta, hatásosan. Az öreg Katona elérzékenyülve fordult a mellette ülő anyámhoz:
– Hol tanulta ez a fiú ezt? Bizony magamat is megríkat.
– Ugye, nem komédiás? – szóla anyám.
– Látom, hogy nem az, de azért csak jöjjön ő haza!
És indult, hogy azonnal megy fel a színpadra. Anyám tudatván vele, hogy a darab végezetéig nem beszélhet fiával, és megígéré neki, hogy mihelyt lehet, azonnal felkíséri hozzá anyám.

És úgy történt, az öreget szívesen fogadták az atyám által előre értesített színészek, s meghívatott fiával együtt a közeli Aranykéz vacsorálóba egy pohár borra, de melyet nem engedett, hogy más fizesse ki.
Fiát aztán jól lehordta, s értésére adta, hogy a színészkedés helyett lásson a kenyeret adó tudományokhoz.
Az öreg Katona tehát az első hírre már Pesten termett fia színészműködése büntetésére. És az engedelmes fiú is ezután egész erejével, noha fájó szívvel, mint szülőimtől hallám, a biztos kenyeret ígérő törvénytanuláshoz fogott, s mint tudatik, korai halálát is az okozta, hogy nagyon is szigorúan tudta a törvényt magyarázni. 1860-ban beszélte nekem egy kolozsvári, kecskeméti születésű úrnő, hogy ügyészi hatalmas beszéde következtében a halálraítéltek rokonai átkozva kísérték őt haza a hivatalból; ez őt annyira felháborítá, hogy a szélhűdés rögtöni halálát okozta. Én halála előtt néhány hóval láttam utoljára, talán 1829-ben. Már nagyleány voltam, jól emlékezem alakjára, még öltözetére is, mivel feltűnt előttem, hogy egy vidéki város hivatalnoka egészen a legújabb szabású és színű öltözéket viselé: az ezen időben divatos sötétbarna kvekkert, sárga ércgombokkal. Nem szép, de igen nyájas kifejezésű arca volt. Nálunk volt többekkel ebéden, a mindig jobban fejlődő irodalom, a színészet volt a beszélgetés fő tárgya. Az őt az írói működésre sürgetőknek így felelt:
– Engem a fiúi kötelesség ezen kenyeret nem hozó pályáról száműzött.


2023. október 1., vasárnap

Köszönetnyilvánítás - 1%

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület tisztelettel megköszöni mindazon magánszemélyek támogatását, akik személyi jövedelemadójuk 1 százalékát felajánlották szervezetünknek.


2022. évi személyi jövedelemadó 1% felajánlásokból a NAV 84.056 forintot utalt, melyet alaptevékenységünkre használunk fel.2023. szeptember 1., péntek

Fotógyűjtemény - korlenyomat 2023.


Tájékoztató

Kérjük, hogy a lehető legnagyobb felbontásra beállítva készítse el a képet és írja mellé az üzlet/cég pontos nevét és címét (pl. a fájl nevében).
A képet legyen szíves az info@cape.hu címre megküldeni, megírni, hogy kik szerepelnek a fotón, a tulajdonosokat/üzletvezetőket névvel együtt, az alkalmazottak esetében nem kötelező.
A beküldéssel hozzájárul, hogy az Egyesület a publikálásra ítélt fotóra időbeli korlátozás nélküli, kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjedően felhasználási jogot szerezzen.
Beküldő kijelenti, hogy személyes adatainak kezeléséhez önkéntesen hozzájárul.
A beküldött képek a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Archívumába kerülnek.

2023. július 6., csütörtök

MOST! Vagy soha.

Erőszakos túlépítés helyett parkot a Palotanegyedbe!

 

Történelmi lehetőség adódik Budapest zöld fejlesztésére azáltal, hogy a Magyar Rádió 2014-es kiköltözésével a Palotanegyedben egy jelentős kiterjedésű, központi elhelyezkedésű területnek lehet új funkciót találni.